Novinky

Aktuality a tipy

Účtovníctvo
  • Rozšírenie možností pre automatické zaúčtovanie na analytické účty 343 - DPH podľa typu zdaniteľného obchodu a podľa jednotlivých sadzieb dane. Je potrebné vstúpiť do voľby Číselníky - Možnosti - DPH - Upresniť účty pre automatické rozúčtovanie DPH - a analytické účty upraviť, resp. doplniť. 
  • V prípade, že nebude doplnený žiadny analytický účet, program automaticky rozúčtuje operáciu na syntetický účet 343. 
Riadenie servisu

K dispozícii špecializovaná verzia Riadenia servisu so zameraním na servis fiškálnych pokladníc - zabezpečuje všetky zákonné povinnosti v zmysle zákona 298/2008 Z.z.    

Účtovníctvo
  • Poznámky k účtovnej závierke Úč POD 3-01 za rok 2014 upravené v zmysle opatrenia MF/18009/2014-74 o povinné označenie Poznámky Úč POD3-01 v ľavom hornom rohu a uvedenie identifikačného čísla a daňového identifikačného čísla v pravom hornom rohu na každej strane poznámok.
E-shop

Podrobný návod na správu a obsluhu e-shopu v skladovom hospodárstve.

E-shop

Podpora na vytvorenie internetového obchodu. Priame prepojenie a obojsmerná komunikácia so skladovým hospodárstvom.