Upresniť účty pre aut. účtovanie

možnosti DPH v účtovníctve

Na tomto mieste je treba nastaviť potrebné analytické účty k účtu 343 - DPH. Pri zadávaní jednotlivých dokladov program automaticky rozúčtuje daň z pridanej hodnoty (v závislosti od paragrafu zákona o DPH, podľa ktorého bol doklad zaúčtovaný vo voľbe Zadávanie - Rozúčtovanie DPH) na príslušný analytický účet. Samozrejme, najprv si treba jednotlivé analytické účty doplniť do účtovného rozvrhu.