Kontrolný výkaz DPH  

V súvislosti s novelou zákona o DPH je potrebné od 1.1.2014 zasielať spolu s daňovým priznaním na DPH aj kontrolný výkaz. Formulár pre rozúčtovanie DPH bol preto upravený tak, aby bolo možné bez dodatočných úprav kontrolný výkaz vytvoriť a zaslať ho elektronicky.