Novinky

Novinky

Od 01. 09.2002 je priebeh všetkých úprav programového vybavenia ELALL zaznamenávaný vo formáte HTML - help súboru, ktorý máte práve otvorený. Sú v ňom zaznamenávané všetky novinky, ale aj opravy chýb jednotlivých verzií programu. O novinkách jednotlivých aplikácií si môžete prečítať v kapitolách