Novinky

Aktuality a tipy

Účtovníctvo
 • Kontrolný výkaz DPH
  •  upravené zadávanie DPH pri tuzemskom prenose - zápis do časti A2 aj bez naplnenia obsahu položiek 
  • upravená tvorba exportu Kontrolného výkazu časť A2 v súlade s legislatívou platnou pre rok 2017
 • podpora pre vyplnenie daňových priznaní
  • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B pre rok 2016 - DPFOBv16 včítane exportu do originálneho PDF dokumentu a priameho exportu do aplikácie eDane FS SR
  • ukončenie podpory vyplňovania daňových priznaní za účtovné obdobia pred rokom 2015 
  • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A pre rok 2016 - DPFOAv16 včítane exportu do originálneho PDF dokumentu
Účtovníctvo
 • Rozšírenie možností pre automatické zaúčtovanie na analytické účty 343 - DPH podľa typu zdaniteľného obchodu a podľa jednotlivých sadzieb dane. Je potrebné vstúpiť do voľby Číselníky - Možnosti - DPH - Upresniť účty pre automatické rozúčtovanie DPH - a analytické účty upraviť, resp. doplniť. 
 • V prípade, že nebude doplnený žiadny analytický účet, program automaticky rozúčtuje operáciu na syntetický účet 343. 
Riadenie servisu

K dispozícii špecializovaná verzia Riadenia servisu so zameraním na servis fiškálnych pokladníc - zabezpečuje všetky zákonné povinnosti v zmysle zákona 298/2008 Z.z.    

Účtovníctvo
 • Poznámky k účtovnej závierke Úč POD 3-01 za rok 2014 upravené v zmysle opatrenia MF/18009/2014-74 o povinné označenie Poznámky Úč POD3-01 v ľavom hornom rohu a uvedenie identifikačného čísla a daňového identifikačného čísla v pravom hornom rohu na každej strane poznámok.
E-shop

Podpora na vytvorenie internetového obchodu. Priame prepojenie a obojsmerná komunikácia so skladovým hospodárstvom.