Fotodokumentácia k servisnému listu sa môže vytvárať klasickým spôsobom (priloženie súboru, scan,...). 

Pre rýchlejší spôsob vytvárania obrázkov je vytvorená mobilná aplikácia v systéme Android, kde je možné vytvárať fotodokumentáciu v Android mobilnom telefóne  (nie iPhone).

Aplikáciu aktivujete v Číselníky -> Možnosti, záložka Servisný list -> Dokumenty -> Fotodokumentácia 

fotodokumentácia

 

V detaile zariadenia sa nastavia prihlasovacie údaje, ktoré sa tlačidlo Odoslať prenesú do mobilného zariadenia

Zadané meno a heslo sú prihlasovacie údaje do mobilnej aplikácie.

Tlačidlom Odoslať nastavenia sa aplikácia pre používateľa aktivuje v mobilnom zariadení.

Tlačidlom Zobraziť QR kód sa zobrazí na obrazovke QR kód. Načítaním QR kódu v mobilnom zariadení sa načíta inštalačný súbor (apk) aplikácie ELALL tickets, ktorý je možné následne v Android zariadení nainštalovať. Nainštalovať aplikáciu je možné aj na Android zariadení z webu www.elall.sk (popsi viď nižšie) 

 

Mobilná aplikácia pre Android umožňuje 

 • vytvoriť na mobilnom telefóne fotografie, ktoré sa odoslaním priložia k servisnému listu????
  • tlačidlom + sa otvorí fotoaparát mobilného telefónu, po odfotení je potrebné tlačidlom OK potvrdiť uloženie fotografie
  • podmienkou pre správne priloženie fotografií k servisnému listu je korektné vyplnenie čísla servisného listu. Číslo je potrebné vypísať ručne (v mobilnom zariadení neprebieha validácia !!!), alebo naskenovať. Pre tento účel je na SL pri jeho čísle doplnené tlačidlo EAN, ktoré na obrazovku vygeneruje EAN kód čísla SL pre načítanie mobilnou aplikáciou

  • voliteľne je možné doplniť ´dalšie informácie o oprave - typicky pri servise u zákazníka (IN HOME opravy)
  • počet fotografií nie je obmedzený
  • tlačidlom Odoslať sú fotografie odoslané zo zariadenia a v prípade úspešného odoslania v zariadení vymazané

Android elall

 

 

Aplikáciu stiahnete a nainštalujete v mobilnom telefóne z OS Android (doporučujeme Android 10.0 a vyššie) z www.elall.sk podľa priloženého obrázku.

stiahnutie