Preddavky DPH slúžia na vystavovanie, resp. zaúčtovanie dokladov o prijatých alebo poskytnutých platbách podľa Zákona o DPH.

V prípade poskytnutej aj prijatej platby sa účtuje len o DPH na príslušný analytický účet 343 nastavený vo voľbe Číselníky-možnosti-DPH - Upresniť účty pre aut. zaúčtovanie a súvzťažný účet.

preddavky dph

Po obdržaní zúčtovacej faktúry sa tento preddavok zúčtuje pri zadávaní  dodávateľskej faktúry

Pri vystavení zúčtovacej faktúry sa tento preddavok zúčtuje pri zadávaní odberateľskej faktúry

POZOR! Podľa usmernenia DR SR z februára 2011 v súvislosti s dočasným zvýšením sadzby DPH,  má byť zdanený len základ, ktorý vznikne po odpočítaní preddavku bez DPH od celého základu bez DPH. V zmysle tohoto usmernenia bola v programe urobená podpora na vystavenie faktúr s odpočítaním prijatých, resp. poskytnutých platieb.To znamená, že zdanený je len základ, ktorý vznikne po odpočítaní preddavku bez DPH od celého základu bez DPH - len z rozdielu základov dane.