Nastavenie analytických účtov k účtu 343 - DPH pre automatické rozúčtovanie DPH si používateľ upraví vo voľbe Číselníky - Možnosti - DPH - Upresniť účty pre automatické rozúčtovanie DPH.  - v závislosti od  typu zdaniteľného obchodu a sadzby dane. Jednotlivé analytické účty treba doplniť aj do účtového rozvrhu.

Automaticke rozuctovanie