Novinky

Aktualizácie

Demo verzia

Stiahnite si demonštračnú verziu a vyskúšajte si prácu so systémom. Všetky funkcie sú prístupné, obmedzenia sú v počte zadaných obchodných partnerov a počte skladových kariet.

Podporné knižnice

Verzia 5.1 používa poslednú kompiláciu podporných knižníc VisualFoxpro. V prípade, že ju v počítači nemáte nainštalovanú, môžete si ju stiahnuť tu.

Súbor Aktualizované Verzia Popis
setup.exe 23.02.2010 9.0 runtime modul VFP9 SP2

Najnovšie verzie - 5.3

Najjednoduchší spôsob aktualizácie je priama aktualizácia prostredníctvom modulu Administrácie systému. Pre sprístupnenie tejto funkcie doporučujeme si z tejto stránky zaktualizovať modul administrácie systému.

Súbor Aktualizované Verzia Popis
elall_1.cab  15.10.2020 5.3.1.8 modul administrácie systému

Kvôli možnosti stiahnuť si aktualizácie mimo počítača, na ktorom je programové vybavenie nainštalované, sú jednotlivé moduly prístupné i pre klasické stiahnutie z FTP servera. Tieto sú vo formáte CAB, a doporučujeme ich nakopírovať do adresára \ELALL\UPDATE, odkiaľ je možné vykonať aktualizáciu pomocou programu pre aktualizáciu v administrácii systému. Výhodou programovej aktualizácie je: kontrola verzií pri aktualizácii, uloženie staších verzií pre možnosť návratu k pôvodnej verzii.

Aktualizované súbory pre stiahnutie

Súbor Aktualizované Verzia Popis
elcode_1.cab 21.10.2020 systémový modul, ktorý je potrebné aktualizovať so všetkými aplikáciami (okrem licencie)
eltabini_1.cab 13.10.2020 systémový modul, ktorý je potrebné aktualizovať so všetkými aplikáciami (okrem licencie)
elimages_1.cab 09.01.2013 systémové obrázky
elimgfiles_1.cab 10.04.2018 systémové ikony
ucet_1.cab 26.10.2020 5.3.1.3 účtovníctvo
uzost_1.cab 26.10.2020 zostavy pre účtovníctvo
dppoznamky_1.cab 27.03.2018 poznámky k účtovnej uzávierke
dpimageu_1.cab     modul originálov daňových priznaní - účtovníctvo
dpimagem_1.cab     modul originálov daňových priznaní - mzdy
mzdy_1.cab 25.10.2020 5.3.2.2 mzdy
mzdytab_1.cab     mzdy - externé číselníky
mzost_1.cab 27.09.2020 zostavy pre mzdy
sklad_1.cab 25.10.2020 5.3.3.2 skladové hospodárstvo
ekasa_1.cab 20.08.2020 5.3.2.9 POS pokladňa
szost_1.cab 20.08.2020 zostavy pre sklad
hnim_1.cab 21.07.2020 5.3.1.2 hmotný majetok
hzost_1.cab 12.02.2020 zostavy pre hmotný majetok
fzost_1.cab 20.08.2020 tlačivá faktúr
servis_1.cab 13.10.2020 5.3.1.2 riadenie servisu
vzost_1.cab 27.03.2019 zostavy pre riadenie servisu
servexp_1.cab 14.10.2020 modul formátov elektronickej komunikácie pre riadenie servisu
predlohy_1.cab 11.08.2020 systémový modul s predlohami tabuliek (obsahuje napr. prevodovú tabuľku DIČ a IČ DPH)
eltabsql_1.cab 21.10.2020
eldoch_1 dochádzka
eldochfrm_1 dochádzka2
ElallBarcodeAPP Elall Barcode app
ElallBarcode Track and Trace Elall Barcode Track and Trace

Moduly automatickej komunikácie

Súbor Aktualizované Verzia Popis
eautzal_1.cab 09.10.2019 5.1.1.2 modul automatického zálohovania
eautkom_1.cab modul, vykonávajúci automatické komunikácie medzi pobočkami prostredníctvom Internetu
eautsms_1.cab    
eautweb_1.cab 29.10.2019 5.1.1.1

Vzdialená podpora pre Windows XP