Aktualizácia

Aktualizácia mobilnej aplikácie Elall pre Android.

Posledná stabilná verzia

Aktualizácia mobilnej aplikácie Elall Ticket

Stiahni

Demo verzia

Stiahnite si demonštračnú verziu a vyskúšajte si prácu so systémom. Všetky funkcie sú prístupné, obmedzenia sú v počte zadaných obchodných partnerov a počte skladových kariet.

Stiahnuť demo

Podporné knižnice

Verzia 5.5 používa poslednú kompiláciu podporných knižníc VisualFoxpro. V prípade, že ju v počítači nemáte nainštalovanú, môžete si ju stiahnuť tu.

Stiahnuť vfp9

Najnovšie verzie - 5.3

Najjednoduchší spôsob aktualizácie je priama aktualizácia prostredníctvom modulu Administrácie systému. Pre sprístupnenie tejto funkcie doporučujeme si z tejto stránky zaktualizovať modul administrácie systému.

Súbor Aktualizované Verzia Popis
elall_1.cab  05.03.2024 5.6.1.1 modul administrácie systému

Kvôli možnosti stiahnuť si aktualizácie mimo počítača, na ktorom je programové vybavenie nainštalované, sú jednotlivé moduly prístupné i pre klasické stiahnutie z FTP servera. Tieto sú vo formáte CAB, a doporučujeme ich nakopírovať do adresára \ELALL\UPDATE, odkiaľ je možné vykonať aktualizáciu pomocou programu pre aktualizáciu v administrácii systému. Výhodou programovej aktualizácie je: kontrola verzií pri aktualizácii, uloženie staších verzií pre možnosť návratu k pôvodnej verzii.

Aktualizované súbory pre stiahnutie

Súbor Aktualizované Verzia Popis
elcode_1.cab 14.03.2024 systémový modul, ktorý je potrebné aktualizovať so všetkými aplikáciami (okrem licencie)
eltabini_1.cab 15.04.2024 systémový modul, ktorý je potrebné aktualizovať so všetkými aplikáciami (okrem licencie)
elimages_1.cab 27.03.2023 systémové obrázky
elimgfiles_1.cab 10.04.2018 systémové ikony
ucet_1.cab 15.04.2024 5.7.1.3 účtovníctvo
uzost_1.cab 11.12.2023 zostavy pre účtovníctvo
dppoznamky_1.cab 04.03.2021 poznámky k účtovnej uzávierke
dpimageu_1.cab     modul originálov daňových priznaní - účtovníctvo
dpimagem_1.cab     modul originálov daňových priznaní - mzdy
mzdy_1.cab 14.04.2024 5.7.1.0 mzdy
mzdytab_1.cab     mzdy - externé číselníky
mzost_1.cab 05.02.2024 zostavy pre mzdy
sklad_1.cab 15.04.2024 5.7.1.3 skladové hospodárstvo
ekasa_1.cab 28.03.2024 5.7.1.3 POS pokladňa
szost_1.cab 12.03.2024 zostavy pre sklad
hnim_1.cab 19.03.2024 5.7.1.2 hmotný majetok
hzost_1.cab 21.03.2023 zostavy pre hmotný majetok
fzost_1.cab 26.01.2024 tlačivá faktúr
servis_1.cab 15.04.2024 5.7.1.2 riadenie servisu
vzost_1.cab 12.04.2023 zostavy pre riadenie servisu
servexp_1.cab 11.03.2024 modul formátov elektronickej komunikácie pre riadenie servisu
predlohy_1.cab 02.04.2024 systémový modul s predlohami tabuliek (obsahuje napr. prevodovú tabuľku DIČ a IČ DPH)
eltabsql_1.cab 15.04.2024
eldoch_1 dochádzka
eldochfrm_1 dochádzka2
ElallBarcode Track and Trace Elall Barcode Track and Trace

Moduly automatickej komunikácie

Súbor Aktualizované Verzia Popis
eautzal_1.cab 21.03.2023 5.6.1.1 modul automatického zálohovania
eautkom_1.cab modul, vykonávajúci automatické komunikácie medzi pobočkami prostredníctvom Internetu
eautsms_1.cab    
eautweb_1.cab 29.10.2019 5.1.1.1

Chilkat - podporné knižnice

chilkatax950.msi

SQL klient

pre 64-bitový Windows pre 32-bitový Windows