Dochádzkový systém Elall je určený na evidenciu dochádzky a spracovanie výstupov z tejto dochádzky priamo do mzdového systému Elall. Je riešený ako nadstavba mzdového systému, zoznam pracovníkov a všetky informácie o nich sú zdieľané so mzdami. Existuje aj samostatný dochádzkový modul, ktorý sa používa v prípade, že sa nepoužíva mzdový systém ELALL.

Existujú 3 verzie dochádzkového systému v závislosti od spôsobu získavania údajov:

 1. modul ručného zadávania s možnosťou automatického dogenerovania časov na základe nastavenia pracovných dôb pracovníkov. Obsluha zadáva len neprítomnosti, zvyšok je dogenerovaný programovo.
 2. registrovanie dochádzky prihlasovaním a odhlasovaním sa v počítači na základe mena a hesla. Režim vhodný pre prevádzky, kde všetci pracovníci pracujú na počítačoch a prevádzkujú nejakú aplikáciu ELALL (účtovníctvo, sklad, servis, online predaj - podpora pre zápis do dochádzkového systému je aplikovaná priamo v týchto aplikáciách). Nie sú potrebné žiadne investície na ďalšie technické vybavenie (snímacie terminály, kabeláž, zamestnanecké karty)
 3. registrovanie dochádzky na dotykových bezkontaktných RFID termináloch prostredníctvom zamestnaneckých kariet

Cieľom a výsledkom evidencie je vždy:

 • Okamžitý prehľad o prítomnosti pracovníkov v reálnom čase v mzdovom systéme (neplatí pre bod 1.)
 • Okamžitý prehľad o príchodoch a odchodoch zamestnanca (neplatí pre bod 1.)
 • Podpora dávkového zapisovania dovoleniek, nemocí a iných neprítomností
 • Zaznamenávanie skorších príchodov, skorších odchodov, meškaní a celkového odpracovaného času
 • Automatické generovanie príplatkov za nadčasy, prácu v sobotu, nedeľu, vo sviatky na základe nastavenia typu pracovnej doby
 • Automatické generovanie mesačných dochádzkových hlásení
 • Mesačné dochádzkové reporty obsahujú:
  • Presnú dochádzku jednotlivých zamestnancov za mesiac (karta dochádzky)
  • Presnú dochádzku všetkých zamestnancov za mesiac
  • Celkový odpracovaný čas zamestnanca za mesiac
  • Celkové meškanie zamestnanca za mesiac
  • Mesačnú štatistiky dochádzky
  • Podporná zostava pre čerpanie gastrolístkov
 • Eliminuje možnosť podvodu.
 • Možnosť zrušenia prístupu stratenej alebo ukradnutej karte za pár sekúnd, pri zapisovaní cez PC jednoduché zrušenie prístupových práv.
 • Povolenie prístupu zamestnancom iba v určitom čase.
 • Priamy prenos údajov do mzdového systému z automatickým vygenerovaním príslušných zložiek mzdy