Kompatibilita Windows

Kompatibilita Windows XP -> Windows 11

Zapracované legislatívne zmeny

Zapracované legislatívne zmeny

Podpora

Vzdialená podpora a poradenské služby

Aktuality a novinky
5.5.1.1
Účtovníctvo
 • Jednoduché účtovníctvo
  • Faktúry
   • zadávanie faktúr - zápis účtovného predpisu pre zaradenie príjmov a výdavkov  (znaku) už pri účtovaní faktúry (nie je povinné)
   • možnosť úpravy predpisu v detaile faktúry (kým na faktúre neprebehla žiadna úhrada)
   • možnosť nastavenia predvoleného znaku pre typ faktúry v detaile typu dokladu (Číselníky - Typy dokladov)
  • Úhrady
   • zápis úhrady - ak je pri faktúre zapísaný predpis, pri úhrade je automaticky prebratý z faktúry a nie je ho už treba definovať
  • Zápočty
   • sprístupnená funkcionalita pre tvorbu zápočtových zmlúv v jednoduchom účtovníctve
   • automatické vygenerovanie účtovných zápisov pri vysporiadaní zápočtovej zmluvy (nepeňažné príjmy a výdaje v účtovnom denníku, vysporiadanie úhrad v knihách odberateľskýcha dodávateľských faktúr) 
Účtovníctvo
5.5.1.0
Mzdy a personalistika
 • zmena stravného od 01.05.2022.
  • Do 04/2022 minimálny príspevok na stravu  2,11€   od  05/2022  2,48€
  • Do 04/2022 maximálny príspevok na stravu  2,81€  od  05/2022  3,30€
 • Doplnená podpora pre zasielanie žiadosti o podporu v čase skrátenej práce - zostava, .csv súbor (zostavy mesačné--Sociálna poisťovňa-výkazy--Zoznam - ZM 324 )
Mzdy a personalistika
5.5.2.4
Skladové hospodárstvo
 • úprava režimu precenenia položiek
  • umožňuje zaokrúhlenie ceny s DPH položky na 5 centov matematicky alebo 5 centov nahor
Skladové hospodárstvo
5.3.1.1
Evidencia majetku
 • Podpora pre úpravu daňových odpisov podľa legislatívnych zmien 2020
  • úprava zaokrúhľovania odpisov na eurocenty matematicky - je potrebné spustiť voľbu Prepočet odpisových plánov (Dlhodobý majetok -> Pomôcky -> Prepočet odpisových plánov)
  • doplnenie odpisovej skupiny 0
  • presun neodpisovaného majetku z odpisovej skupiny 0 do odpisovej skupiny 9
 • Možnosť zrušenia vyradenia karty v prípade už vyradeného majetku
Evidencia majetku
5.1.2.1
Riadenie servisu
 • nový režim Požiadavky na opravy, ktorý umožňuje :
  • sledovanie prijatých požiadaviek na opravy, ktoré môžu byť prijímané telefonicky, alebo prostredníctvom aplikácie na webových stránkach, ktorá umožňuje zadanie priamo žiadateľom z domáceho prostredia
  • vytvorenie servisného listu priamo z požiadavky
  • v prípade opravy u zákazníka prehľad o časových požiadavkách s možnosťou vytvorenia plánu návštev
 • komunikácia SAMSUNG
  • odosielanie údajov o prepravcovi v prípade PickupService - je potrebné v údajoch o preprave nadefinovať kategóriu prepravcu (v detaile prepravy) kvôli správnemu exportu do I-GSPN
  • doplnená funkcionality pre dávkové odosielanie spotreby materiálu zo zákaziek do OFS (Funkcie ->Spotreba materiálu SAMSUNG OFS)
Riadenie servisu
5.3.11
Administrácia
 • registrácia programu pomocou aktivačného kľúča, ktorý je doručený emailom alebo nadiktovaný telefonicky. Nie je potrebné inštalačné CD
 • podpora aktivačného kľúča aj pri prenose licencie na iný počítač
Administrácia
Medzi našich zákazníkov patria