Programové vybavenie pre ekonomiku Elall 4.x je kompletným riešením pre spracovanie ekonomickej, mzdovej a skladovej agendy firiem na platforme operačných systémov Windows. Je pokračovaním programových prostriedkov firmy Elall, ktoré sú vyvíjané a prevádzkované už od roku 1992. Je určené pre 32-bitové operačné systémy WinXP/VISTA. Obsahuje všetky prostriedky, potrebné pre spracovanie bežnej agendy manších i stredných firiem, t.j.

Obsahuje i nadstavby, ktoré nie sú priamou súčasťou systému, ale úzko s ním spolupracujú :