Evidencia stavu hmotného i nehmotného investičného a drobného investičného majetku vo firme. Program pre evidenciu majetku môže fungovať samostatne, väzba na účtovníctvo je riešená dávkovým spôsobom podobne ako v mzdách i sklade.

Hlavné vlastnosti

 • automatický výpočet odpisových plánov na základe zadanej odpisovej skupiny a začiatku odpisovania
 • ročné i mesačné účtovné odpisy
 • zadanie režimu odpisovania i účtovného predpisu pre oprávky a odpisy pre každú kartu samostatne
 • niekoľko spôsobov mesačných účtovných odpisov
 • podľa ročných daňových odpisov
 • rovnomerne po dobu životnosti
 • rovnomerne na stanovený počet mesiacov
 • odpisy leasingových spoločností
 • odpisové plány IM do konca životnosti
 • zmeny kariet IM - zmena vstupnej ceny, zmena odpisovej skupiny, vyraďovanie IM s okamžitou aktualizáciou odpisových plánov a tvorbou účtovných zápisov pre účtovníctvo
 • automatické odpisovanie kariet IM na základe odpisových plánov mesačne alebo ročne
 • prehľady a tlače predpokladaných odpisov (odpisových plánov) jednotlivo, podľa skupín IM i celkom
 • prehľady a tlače uplatnených odpisov jednotlivo, podľa skupín IM i celkom
 • inventárne zoznamy IM i DHIM podľa stredísk, miestností, pracovníkov, skupín
 • evidencia i podľa fyzického umiestnenia v budove (miestnosti) s tlačou etikiet a inventárnych zoznamov miestností
 • automatický prevod všetkých operácií do účtovníctva