Skladove hospodárstvo

O produkte Cenník

Verzia 5.6

5.6.1.5

11.2023
 • eKasa FiskalPro - zmena komunikačného protokolu, ktorá výrazne skracuje čas odozvy eKasy pri tlači dokladu. Nový protokol je potrebné zapnúť v nastavení eKasy zaškrtnutím - Komunikácia ver. 5.6

5.6.1.1

03.2023
 • doplnené exporty dodacích listov do formátov
  • MKSoft
  • Oberon

Verzia 5.5

5.5.3.5

01.2023
 • znížená DPH pre gastro - doplnená funkcionalita pre zmenu sadzby DPH pri donáške
  • Možnosti Predaj - je potrebné zapnúť v Možnosti-Predaj voľbu Používa sa zmena sadzby DPH pri donáške tovaru (gastroprevádzka)
   • dotyková obrazovka - pribudne tlačidlo 'Donáška' - keď je stlačené, na položkách so zníženou sadzbou DPH  sa táto zmení na normálnu sadzbu DPH - pre donášku je potrebné doklad rozdeliť, nie je možné kombinovať tú istú položku v 2 rôznych sadzbách na jednom doklade
   • normálny predaj - je potrebné zapnúť v Možnosti-Predaj voľbu Možnosť zmeny sadzby DPH na položke pri predaji, nastaviť v predajnom okne zobrazovanie sadzby DPH - pri položke je potom možné zmeniť sadzbu DPH
 • zmena daňovej hladiny DPH na karte - pre účely rýchlej dávkovej zmeny DPH na skladovej karte je upravený režim pre zmenu sadzby DPH

5.5.2.9

09.2022
 • podpora komunikácie s platobnými terminálmi s protokolom Printec (napr. ČSOB)
  • pri platbe kartou je suma prenesená do terminálu, doklad je zaradený až po potvrdení platby
  • možnosť tlače potvrdenia o platbe z platobného terminálu na doklade z eKasy
 • filter v stĺpci v prehľadoch - pri numerickom poli možnosť nastavenia rozsahu od-do

5.5.2.4

06.2022
 • úprava režimu precenenia položiek
  • umožňuje zaokrúhlenie ceny s DPH položky na 5 centov matematicky alebo 5 centov nahor

5.5.2.1

06.2022
 • podpora zaokrúhľovania na 5 centov 
  • režim je aktivovaný automaticky 01.07.2022
  • upravená komunikácia s eKasa  (Llarik, Efox, FiskalPro) - pre správnu funkcionalitu je potrebné aktualizovať program v eKasách aj programové vybavenie elall na verziu min. 5.5.2.1
  • upravené formuláre pre kombinovanú platbu, zaplatenú čiastku a úhrady faktúr s vyčíslením hodnoty centového vyrovnania
  • upravené zaúčtovanie tržieb - zaokrúhľovací rozdiel je prenesený v DPH do položky 'Nezahrnuté do daňového priznania', v podvojnom účtovníctve na účet nastavený v Možnostiach - DPH

5.5.1.6

05.2022
 • podpora pre správu zálohovaných PET obalov a plechoviek
  • načítanie a uloženie načítaných EAN  kódov z RVM automatu
  • export hlásenia o vyplatených zálohách pre Správcu zálohového systému

Verzia 5.4

5.4.1.6

06.2021
 • podpora režimu DPH OSS (One Stop Shop) pre dodávku odosielaných tovarov v EU pre koncových zákazníkov (B2C)
  • režim je potrebné zapnúť v účtovníctve v Možnosti -> DPH -> Používať režim OSS  
  • pri zapnutom režime OSS po výbere odberateľa z EU bez identifikačných údajov (IČO,IČ DPH) je prepnutá sadzba DPH podľa cieľovej krajiny odberateľa 
  • doklady vytvorené v tomto režime nie sú zahrnuté do evidencie DPH SK, je vytvorená špeciálna evidencia DPH OSS

5.4.1.5

05.2021
 • oprava API komunikácie s eKasou LLARIK - pri výpadku internetu mohlo dôjsť k duplicitnému vytlačeniu off-line dokladu
 • možnosť predvoľby kategórie zľavy pre anonymných odberateľov pri predaji v hotovosti a používaní zľavy na položku
 • eshopy na platforme ELALL - online odosielanie stavov položiek na eshop pri akejkoľvek zmene stavu v sklade

Verzia 5.3

5.3.3.5

11.2020
 • podpora pre prácu s výrobnými číslami a veľkosťami v prijatých objednávkach  - je potrebné zapnúť v type objednávky sledovanie podľa kľúča  
 • podpora pre prácu s veľkosťami v prijatých objednávkach z internetového obchodu - je potrebné zapnúť v type objednávky sledovanie podľa kľúča  

5.3.2.8

07.2020
 • Číslovanie pokladničných dokladov - ekasa
  • upravené automatické interné číslovanie pokladničných dokladov z ekasy - do prefixu dokladu je doplnený aj rok (formát RMMDDK namiesto MMDDK) - pri neuzavretom roku spôsobovalo nesprávne číslovanie  

5.3.2.1

05.2020
 • Obeh tabakových výrobkov (TTT)
  • automatické spracovanie tabakových výrobkov na pozadí – pri skenovani je vidieť len celkový počet naskenovaných balení
  • upravený zásobník podporujúci korektné ukladanie a vyberanie naskenovaných TTT kódov
  • umožnené doskenovanie TTT kódov aj do už uloženého dokladu
  • kontrola FID pred odoslaním
  • kontrola pri zaradení dokladu, či bolo hlásenie TTT odoslané, ak nie, nepovolí zaradenie dokladu (zatiaľ, v 2. fáze odošle hlásenie automaticky na pozadí)
  • filtrovanie zásobníkov podľa UNITECH (PDA) zariadení
  • vypnutie kontroly stavov pri naskenovani TTT balení
  • synchronizácia vymazania karty a naskenovaných kódov TTT a naopak
  • kontrola  odoslania hlásenia TTT pred tlačou dokladu cez eKasu

5.3.1.1

04.2020
 • Obeh tabakových výrobkov Track and Trace (TTT) - vytvorená podpora pre sledovanie obehu tabakových výrobkov (eutobaccotracing)
  • skenovanie Datamatrix kódov pri príjme a výdaji tabakových výrobkov prostredníctvom 2D snímačov (nedajú sa používať klasické 1D skenery)
  • podpora pre skenovanie tabakových výrobkov prostredníctvom mobilných Android zariadení (zariadenie musí mať nainštalovaný program ElallBarcodescannerTT)
  • export naskenovaných kódov do centrálneho registra DentsuAegis
  • podpora je aktivovaná na základe rozšírenia licencie (štandardná verzia skladového systému podporu neobsahuje)

Verzia 5.1

5.1.5.5

11.2019
 • eKasa
  • ELCOM EFox
   • implementovaná podpora online predaja zo skladu 
  • FiskalPro - podpora offline predaja
   • odosielanie  položiek do pokladníc prostredníctvom API rozhrania - odosielanie PLU je identické s odosielaním do klasických pokladníc ELCOM
   • odpočítanie predaných položiek (vytvorenie výdajky) importom z portálu FiskalPro prostredníctvom API rozhrania 

 

5.1.4.7

08.2019
 • eKasa
  • ELCOM Euro pokladnice
   • Z-finančná uzávierka
   • doplnená podpora v programe pre vklady a výbery
   • podpora LAN pripojenia Euro 150 FlexyPlus
  • FiskalPro
   • doplnená intervalová (mesačná) uzávierka
   • možnosť nastavenia veľkosti písma položiek dokladu 

5.1.4.5

07.2019
 • eKASA - podpora offline predaja pokladníc ELCOM Euro eKasa (odosielanie PLU, stiahnutie offline predajov a vytvorenie výdajky)

5.1.4.3

07.2019

eKASA - podpora online predaja pokladníc ELCOM Euro sKasa :

 • EURO 150 Flexy, EURO 150 FlexyPlus
 • EURO 50 TE Mini 

5.1.3.4

06.2019
 • EKASA
  • samostatné nastavovanie pokladníc pre systém eKasa v nastavení registračnej pokladnice
  • podporované eKasa pokladnice pre online predaj zo skladového hospodárstva k 06.06.2019
   • FiskalPro
   • IsKasa Llarik
 • vyúčtovanie preddavkov
  • upozornenie na existenciu nevyúčtovaných preddavkov DPH pri vystavovaní faktúry
  • možnosť výberu preddavkov pre spárovanie aj započítanej hodnoty pred tlačou faktúry - systém predvolí automaticky maximálne možnú hodnotu
  • kompletné vygenerovanie účtovných predpisov a spárovania úhrad faktúr z prijatých preddavkov   
  • upravené sumarizácia na tlačivách faktúr s odpočtom preddavku DPH (vyznačenie  čísiel párovaných preddavkov DPH)

5.1.3.1

02.2019
 • podpora pre priame otvorenie archivovaných dokladov zo skladových obratov karty

5.1.2.4

10.2018
 • prepojenie s elektronickými váhami s protokolom CAS v predaji prostredníctvom dotykovej obrazovky
 • opravená úprava položiek s tuzemským prenosom na predajných dokladoch

5.1.2.3

09.2018
 • úprava sťahovania kurzového lístka z Európskej centrálnej banky (ECB), nakoľko došlo k zmene adresy pre import kurzov na strane ECB
 • v oknách zadávania dokladov možnosť zobrazenia a zadávanie EAN kódu súčasne so skladovým číslom (predtým muselo byť vybrané skladové číslo alebo EAN kód
 • kontrola skladových kariet pri vyberaní zo zásobníka pre správne vyhodnotenie položiek zaradených do tuzemského prenosu, kontrola aj pri každej zmene odberateľa alebo zmene spôsobu platby
 • tlačivá faktúr - pri položkách zahrnutých do tuzemského prenosu nie je zobrazená sadzba DPH

5.1.2.2

06.2018
 • podpora tlače grafického loga na doklade z fiškálnych tlačiarní EFox
  • tlač grafického loga je potrebné zapnúť v detaile nastavenia registračnej pokladnice (určuje sa poradové číslo loga nahratého vo fiškálnej tlačiarni)
  • grafické logo je potrebné vložiť do pamäte fiškálnej tlačiarne EFox prostredníctvom servisného programu Elcom
 • podpora tlače objednávky pre kuchyňu aj cez fiškálnu tlačiareň EFox

5.1.1.1

04.2018
 • faktúry - nový vzhľad faktúr
  • možnosť vloženia grafického loga
  • možnosť tlače QR kódu pre úhrady prostredníctvom mobilných aplikácií (PayBySquare) - prístupné len na nových tlačivách faktúr
  • aktivácia týchto funkcií sa nachádza v Systém -> Údaje o vlastnej firme -> Fakturácia. Pôvodné faktúry sú zachované. 
 • zálohové faktúry z prijatých objednávok
  • korektný zápis zálohovej faktúry do knihy zálohových faktúr v účtovníctve
  • sprístupnenie zobrazenie čísla zálohovej faktúry v zozname prijatých objednávok
  • podpora pre vystavovanie zálohových faktúr v zahraničnej mene

Verzia 5.0

5.0.2.1

12.2017
 • zmeny v súvislosti s úpravou zákona 222/2004 Z.z., paragraf 69 (zrušenie limitu 5000 Eur pri prenose daňovej povinnosti pri dodaní určitých komodít)
  •  možnosť označiť na skladovej karte, či sa jedná o kartu patriacu k zahrnutým komoditám pre prenos daňovej povinnosti
  •   fakturácia
   • automatické prepnutie sadzby DPH na označenej skladovej karte a jej zahrnutie do prenesenia daňovej povinnosti 
   • tlačivá faktúr s upravenou sumarizáciou DPH (prenesenie daňovej povinnosti je zobrazené zvlášť, nie je zahrnuté do sadzby 0%)
   • upravené generovanie účtovných zápisov do knihy DPH
   • automatické generovanie položiek do Kontrolného výkazu DPH, časť A2   
  • režim prepínania sadzby DPH na zahrnutých položkách sa aktivuje len v prípade, že odberateľ je identifikovaný ako platiteľ DPH (má v číselníku odberateľov zadané IČ DPH)
  • režim nie je aktivovaný pri platbách v hotovosti cez fiškálne pokladnice

Bližšie informácie

5.0.1.4

09.2017
 • podpora pripojenia platobného terminálu Ingenico
  • pripojenie platobného terminálu je uskutočnené prostredníctvom portu RS232 (COMxx)
  • pri pripojenom platobnom termináli je hodnota platby prenesená automaticky na platobný terminál, po uskutočnení platby terminálom je na fiškálnej pokladnici vytlačený pokladničný doklad

5.0.1.3

06.2017
 • možnosť doplniť (upresniť) pri tlači dodacieho listu dodacie miesto a kontaktnú osobu (ponúknutú zo zoznamu kontaktov odberateľa) a následnú tlač týchto informácií na dodacom liste

5.0.1.2

04.2017
 • možnosť u odberateľa nastaviť požadovaný počet kópií pre tlač dodacieho listu a faktúry, v prípade, že je to nastavené, v tlačovom okne sa zobrazia ikony, informujúce obsluhu o požiadavke zákazníka    
 • doplnené exporty dodacích listov do formátov XML, XLS, CSV s možnosťou priameho vygenerovaniu e-mailu s prílohou - formát sa nastavuje v detaile odberateľa v záložke Iné -> Export DL. Formát je pri odberateľoch prepínaný automaticky, v prípade e-mailu je správa generovaná na adresu v čísleníku partnerov  
 • možnosť sledovania obalového materíálu pre účely recyklačného fondu
  • zapína s v Možnosti -> Prepravné, obaly  - Aktivovať evidenciu obalov pre recyklačný fond
  • na sledovaných kartách je potrebné tlačidlom Obaly zadať príslušnú hmotnosť jednotlivých druhov obalov
  • voľba Obaly - recyklačný fond zosumarizuje hmotnosti druhov obalových materiálov za príjem a výdaj sledovaných kariet vo vybranom období

5.0.1.1

03.2017
 • možnosť zaúčtovania hlavičky dodávateľskej faktúry pri zapisovaní príjemky - zapína sa v Možnosti  -> Účtovanie -> Pri príjemke zaúčtovať hlavičku DF
  • je možné navoliť typ DF, do ktorého sa majú hlavičky DF zapisovať. V účtovníctve je potrebné potom faktúru doúčtovať (pravé tlačidlo myši na faktúre v zozname dodávateľských faktúr)
  • faktúra nemá účtovný predpis, ani nie je v knihe DPH, ale sa objaví v prevodnom príkaze na úhradu - výhodné pre firmy, kde sa účtovníctvo spracováva dodatočne  
 • podpora pre import príjemiek z rôznych formátov (definovaných dodávateľom)
  • párovanie prebieha prostredníctvom EAN kódu alebo objednávacieho čísla - aspoň jedno z nich musí byť zadané na skladovej karte 
  • formát importu sa navolí na karte dodávateľa vo voľbe Import príjemiek výberom zo zoznamu podporovaných formátov
  • vytvorený XML formát ELALL, ktorý umožňuje elektronické odosielanie dodacích listov a ich následný priamy import do príjemky u odberateľa medzi používateľmi skladového systému ELALL
 • podpora pre položkovitú tlač recyklačného poplatku elektro (RPe) v prípade, že je zahrnutý v cene výrobku, na fiškálnych tlačiarňach EFox a faktúrach
 • podpora elektronickej evidencie tržieb (EET)  v Českej republike pri predaji cez registračné pokladnice
  • v nastavení registračných pokladníc je potrebné vybrať typ fiškálnej pamäte EET CZ, vložiť odkaz na súbor s dodaným certifikátom, zapísať číslo prevádzky a heslo k certifikátu, tlačidlom Test komunikácie preveriť komunikáciu s Finančnou správou 

 

Verzia 4.9

4.9.1.1

07.2016
 • export DL a import príjemiek v internom XML formáte prostredníctvom FTP serveru ELALL, umožňujúci automatizovanú elektronickú komunikáciu medzi používateľmi skladového systému ELALL
 • podporovaný import príjemiek z externých systémov - formát je potrebné nastaviť v číselníku dodávateľov v záložke Iné
  • podporované formáty - SOAS isdoc, Elall XML, EDI Metro  
 • možnosť zobrazenia aktuálnej marže položky na skladovej karte (vypočitanej k poslednej nákupnej cene) - zapína sa v Možnostiach -> Skladová karta
 • možnosť zobrazenia predaja položky za nastavené obdobie v dňoch pri vystavovaní objednávky - počet dní pre výpočet obratu sa nastavuje centrálne v Možnostiach, alebo individuálne u dodávateľa
 • možnosť zapnutia poznámok k jednotlivým položkám ponuky - umožňuje doplniť každú položku o ľubovolne dlhý doplňujúci text, ktorý je aj vytlačený na ponuke
   

Verzia 4.8

4.8.1

11.2015
 • uplatňovanie zľavy na akciové ceny - nastavuje sa priamo na akcii, voľba vypadla z centrálneho nastavenia
 • špeciálne právo používateľa pre prístup k úprave akciových cien, nastavuje sa v Administrácii
 • možnosť zobrazenia ceny s aj bez DPH v predaji - 
 • 3. typ skladovej karty (skladová karta komplet) - umožňuje pridať ďalšie 4 voliteľné polia s vlastným popisom hlavičky poľa - nastavuje sa v Možnostiach -> Voliteľné polia
 • pridané pole Zloženie - umožňuje zapísať zloženie výrobku v RTF formáte, ktorý je vhodný pre tlač etikiet kvôli zvýrazneniu častí textu typom a farbou písma - dôležité informácie o zložení)
 • prehľady obratov - sumarizácie hodnôt priamo v spodnej časti prehľadových okien
 • možnosť zapisovania poznámok do histórie skladovej karty
 • podpora TCP IP komunikácie s pokladnicami ELCOM (EFox, E150)
 • eshop ELALL - upravená administrácia 
  • podpora až 5 nezávislých záložiek s popismi položky a vlastnou definíciou titulu záložiek
  • doplnená administrácia reklamných textov a bannerov priamo v prostredí e-shopu
  • upravená definícia poštovného aj ako kombinácie váhy zásielky a hodnoty nákupu

Verzia 4.7

4.7.1.6

08.2014
 • Vyúčtovanie DPH z prijatých preddavkov - pri fakturácii zo skladu je automaticky uskutočnený zápis do Knihy DPH len z rozdielu medzi prijatou platbou a vyúčtovacou odberateľskou faktúrou, automaticky sa uskutoční aj vysporiadanie v Účtovnom denníku a v Knihe prijatých preddavkov DPH.   
 • aktualizovaná databáza daňových subjektov pre DPH FS SR z 06.08.2014

4.7.1.3

06.2014
 • doplnkové funkcie pre E-shop
  • hodnotenie a diskusia k produktu - administrácia pridaných príspevkov priamo cez skladové hospodárstvo
  • podpora tlače detailu produktu
  • odporúčanie produktu  e-mailom
  • funkcia porovnávania produktov - umožní zákazníkom porovnávať parametre až štyroch produktov
  • našepkávač pri vyhľadávaní - možnosť stanovenia ponúkaných skupín slov (kategórie, názvy produktov)

Verzia 4.6

4.6.3

12.2013
 • upravené generovanie účtovných zápisov v súvislosti s povinnosťou vytvárania Kontrolného výkazu DPH od 01.01.2014
  • fakturácia tuzemsko - automatické zaradenie DPH do Kontrolného výkazu časť A1
  • predaj hotovosť - automatické zaradenie DPH do Kontrolného výkazu časť D1

4.6.2

10.2013
 • možnosť zobrazenia obsahu dokladu (príjemka, výdajka, prevodka, objednávka) v okne prehľadu dokladov v jeho pravej časti
 • doplnkové funkcie pre E-shop
  • podpora videa z youtube
  • súvisiace produkty aj ako voľné texty
  • možnosť označenia karty ako TOP produktu, akciového produktu, novinky
  • odosielanie stavu vybraného skladu do e-shopu
 • zobrazovanie stavu salda odberateľa aj pri príjme objednávky
 • ponuky - možnosť nastaviť prioritnú cenu (bez alebo s DPH) pre konkrétnu ponuku v detaile ponuky

4.6.1

01.2013
 • doplnená tlačová zostava Potvrdenie o prijatí tovaru odberateľom pri dodávke tovaru do EÚ. Časť údajov sa do tlačiva prenesie z vystavovanej faktúry a časť údajov - údaje o vodičovi, vozidle, dátum prevzatia tovaru a dátum skončenia prepravy - bude možné doplniť vo voľbe xxxx
 • nastavené limity pre platby v hotovosti - program upozorní, že suma platby presiahla povolený limit: nad 5 000 Eur pri vystavovaní faktúry, nad 1 600 Eur pri platbe platobnou kartou cez ERP (na účely DPH), nad 1 000 Eur pri platbe v hotovosti cez ERP (na účely DPH).
 • zadávanie fyzickej inventúry za viac skladových skupín súčasne

Verzia 4.5

4.5.1.1

03.2012
 • podpora zobrazenia obrázkov skladových kariet v okne prehľadu skladových kariet (zatlačením tlačiidla kamera v prehľadovom okne)
 • priamy prístup do prezerania a definície obsahu skladovej karty v e-shope z prehľadu skladových kariet
 • zrušenie podpory starých typov (nefiškálnych) registračných pokladníc

Verzia 4.4

4.4.4

11.2011
 • doplnkové funkcie pri komunikácii s fiškálnymi tlačiarňami (VAROS, EFox)
  • podpora priamej komunikácie i zdieľania pokladne v sieti prostredníctvom TCPIP protokolu
  • podpora zobrazovania na displeji v 3 voliteľných režimoch (zobrazovanie položiek, zobrazenie len medzisúčtov, autonómny režim pokladnice)
  • priame čítanie stavu registrov fiškálnej tlačiarne a ich zobrazenie v programe (X-uzávierka na obrazovke)
  • blok o úhrade faktúry s vytlačením hlavičky odberateľa, pri používaní účtovníctva spárovanie úhrady v knihe faktúr a zaúčtovanie v pokladni
  • rozšírená denná uzávierka o zoznam uhradených faktúr
 • doplnkové funkcie pri komunikácii s fiškálnymi tlačiarňami ELCOM EFox
  • zápis a zálohovanie elektronického žurnálu aj do databázy
  • prehľad elektronického žurnálu v programe, prístupné administrátorovi pre všetky pripojené pokladne v sieti
  • podpora pre čítanie a zobrazenie elektronického žurnálu priamo z SD karty pripojenej pokladnice

4.4.1

01.2011
 • podpora komunikácie s fiškálnymi pokladnicami ELCOM (EURO 100, EURO 200, EURO 500 Handy, EURO 2100, EURO 2000)
 • podpora ON-LINE komunikácie s fiškálnymi tlačiarňami (priamy predaj cez fiškálny modul)
  • VAROS FT4000 (tlačiarne EPSON TM U220, EPSON TM 88, BIXOLON SRP 350)
  • fiškálne pokladnice ELCOM ( EURO 200, EURO2100)
  • ELCOM E-Fox (tlačiarne EPSON TM U220, EPSON TM 88, BIXOLON SRP 350)
 • upravené okno hotovostného predaja prostredníctvom dotykovej obrazovky - možnosť definície až 108 priamych tlačidiel, jednoducho prepínateľných v 6 skupinách (6x18), používateľská definícia polohy, farby a textu jednotlivých tlačidiel
 • evidencia liehu v spotrebiteľskom balení (SBL) - úpravy v súlade s legislatívou platnou v roku 2011, exporty hlásení do XML formátu
 • NOVINKA - podpora INTERNETOVÉHO OBCHODU (e-shop ELALL) (za príplatok, nie je v cene základného modulu)
  • plná on-line komunikácia medzi webserverom a skladom
  • možnosť nastavenia obrázkov, parametrov a textov pre položky zobrazované v e-shope
  • nastavovanie režimu e-shopu priamo z prostredia skladového hospodárstva
  • zobrazenie prijatých objednávok v zozname prijatých objednávok
  • zobrazovanie cenovej úrovne podľa nastavenia u odberateľa v ELALLe