Cenník - Riadenie servisu

O produkte Novinky
 • Doklady k zákazke
 • Sledovanie stavov zákaziek
 • Servis fiškálnej pokladne
 • Servis iných zariadení
 • Hlásenie na FS SR o použití plomb
 • Oznamovanie o stave opravy
 • Skladové hospodárstvo
 • Podklady na vystavenie objednávok
 • Generovanie objednávok
 • Elektronická komunikácia
 • Podpora IRIS kódovania
 • Cena
 • Objednať
Evidencia opráv
 • Ok
  Doklady k zákazke
 • Ok
  Sledovanie stavov zákaziek
 • Ok
  Servis fiškálnej pokladne
 • Ok
  Servis iných zariadení
 • Ok
  Hlásenie na FS SR o použití plomb
 • Ok
  Oznamovanie o stave opravy
 • 350 €
Servis fiškálnych pokladníc
 • Ok
  Doklady k zákazke
 • Ok
  Sledovanie stavov zákaziek
 • Ok
  Servis fiškálnej pokladne
 • Ok
  Hlásenie na FS SR o použití plomb
 • Ok
  Oznamovanie o stave opravy
 • Ok
  Skladové hospodárstvo
 • Ok
  Podklady na vystavenie objednávok
 • Ok
  Generovanie objednávok
 • 890 €
Riadenie servisu
 • Ok
  Doklady k zákazke
 • Ok
  Sledovanie stavov zákaziek
 • Ok
  Servis fiškálnej pokladne
 • Ok
  Servis iných zariadení
 • Ok
  Hlásenie na FS SR o použití plomb
 • Ok
  Oznamovanie o stave opravy
 • Ok
  Skladové hospodárstvo
 • Ok
  Podklady na vystavenie objednávok
 • Ok
  Generovanie objednávok
 • Ok
  Elektronická komunikácia
 • Ok
  Podpora IRIS kódovania
 • 1100 €
Cena bez DPH:
0
Nezáväzná objednávka