Cenník - Informačný systém

Elall komplet
bez miezd
mzdy
(5 zam.)
Jednoduché účtovníctvo
Podvojné účtovníctvo
Jednoduché a podvojné účtovníctvo

Elall komplet zahŕňa kompletné účtovníctvo, knihu pohľadávok a záväzkov, evidenciu DPH, skladové hospodárstvo, evidenciu dlhodobého a krátkodobého majetku

Samostatné bloky
Jednoduché účtovníctvo
Podvojné účtovníctvo
Mzdy (pre 5 zamestnacov)
Skladové hospodárstvo
Evidencia majetku
Rozšírenie programového vybavenia
Rozšírenie účtovníctva
Evidencia DPH - iné krajiny
Homebanking - import výpisov
Automatická penalizácia
Evidencia v cudzom jazyku
Rozšírenie miezd
nad 5 zamestnancov (6 €/zamestnanec)
0
Rozšírená verzia
Rozšírenie skladového hospodárstva
Hotovostný predaj cez eKasu (on-line režim)
Fakturácia v sklade
Dávková fakturácia v sklade (zberné faktúry)
Prepojenie na Ekasu (off-line režim)
Kalkulácie a receptúry, zákazkové sklady
Výrobné čísla a šarže
Podpora pre internetový obchod
Podpora tvorby eshopových skupín, rozšírenie skladovej karty (obrázky, popisy, parametre), sprístupnenie komunikácie s eshopom
Počet nezávislých evidencií
Do 3 firiem
Do 5 firiem
Do 10 firiem
Neobmedzený počet
Počet používateľov a pripojení
Sieťová verzia
Externá prevádzka (70 €/prevádzka)
0
Terminálové pripojenie (70 €/terminál)
Počet pripojení cez vzdialený prístup.
0
Dátové zdroje
Údaje v MS SQL Server (aplikácia klient-server)
Iné
Elektronická komunikácia (FTP internet)
Aktualizácie a služby
Aktualizácia a podpora (v % celkovej ceny licencie)
1. rok po zakúpení
bezplatne
2. a ďalšie roky po zakúpení
22%
po 2 nezaplatených aktualizáciách
50%
Online podpora k ročnému poplatku - 3 hodiny/rok + po prečerpaní znížená hodinová sadzba
Služby
Cestovné mesto Poprad (paušál €)
4.50 €
Cestovné mimo mesta Poprad (€/km)
0.45 €
Servisná a poradenská činnosť (€/hod)
30 €
Programátorská činnosť (€/hod)
50 € / dohodou
Cena bez DPH:
0
Nezáväzná objednávka