Cenník - Dochádzkový systém

O produkte
Základné riešenie - ručné zadávanie
200
  • možnosťou automatického dogenerovania časov na základe nastavenia pracovných dôb pracovníkov
  • obsluha zadáva len neprítomnosti, zvyšok je dogenerovaný programovo
Evidencia prostredníctvom prihlasovania do systému Elall - meno a heslo
450
  • režim vhodný pre prevádzky, kde všetci pracovníci pracujú na počítačoch a prevádzkujú nejakú aplikáciu ELALL (účtovníctvo, sklad, servis, online predaj - podpora pre zápis do dochádzkového systému je aplikovaná priamo v týchto aplikáciách)
  • nie sú potrebné žiadne investície na ďalšie technické vybavenie (snímacie terminály, kabeláž, zamestnanecké karty).
Evidencia cez dotykový bezkontaktný RFID terminál prostredníctvom prístupových kariet - softvér
500
  • online sledovanie prítomnosti zamestnancov- ovládanie a nastavovanie dochádzkového terminálu z centrálneho počítača
  • neobmedzený počet prístupových bodov (dochádzkových terminálov)
  • priamy prenos informácií do mzdových mesačných údajov
Evidencia cez terminál - hardvér - cena je informatívna - závisí od ponuky dodávateľa hardvéru
820
Dochádzkový terminál (1ks)
720 €
Windows licencia (1ks)
100 €
Čipová karta - cena je závislá od potlače (jednostranná-obojstranná, jednofarebná-viacfarebná, identifikácia karty)
Cena celkom bez DPH:
0
Nezáväzná objednávka