Administrácia

Cenník

Verzia 5.6

5.6.1.1

03.2023
 • možnosť zálohovania údajov vo formáte SQL backupu - je zálohovaná komplet SQL databáza včítane priložených dokumentov, obrázkov a popisov
 • možnosť nastaviť automatické zálohovanie vo formáte SQL backupu 
 • nový modul EAUTZAL.EXE pre automatické zálohovanie, podporovaný je aj SQL backup - do vybranej zložky sa zálohujú údaje s obmenou 1x týždenne - bak súbory sú označené číslom dňa v týždni

Verzia 5.3

5.3.11

02.2020
 • registrácia programu pomocou aktivačného kľúča, ktorý je doručený emailom alebo nadiktovaný telefonicky. Nie je potrebné inštalačné CD
 • podpora aktivačného kľúča aj pri prenose licencie na iný počítač

Verzia 5.0

5.0.1.7

10.2017
 • podpora aktualizácií dochádzkového modulu prostredníctvom administrácie systému

5.0.1.1

03.2017
 • vytvorený samostaný modul pre evidenciu dochádzky (ELDOCH.EXE), umožňujúci samostatnú evidenciu dochádzky bez nutnosti spúšťania mzdového modulu
  • podpora pre nastavovanie prístupov do dochádzkového modulu
 • zrušený modul zjednodušenej evidencie opráv (OPRAVY.EXE) - jeho funkcie sú implementované v servisnom module a riadené programovo podľa zakúpenej licencie
  • vyňatie evidencie opráv z aktualizačného servisu, v prípade jeho používania je potrebné aktualizovať Riadenie servisu
 • doplnená podpora hardvérových prostriedkov počítača pre použitie v aplikáciách
  • podpora  RFID snímačov pre čítanie zákazníckych kariet
  • podpora pre pripojenie elektronických váh v module predaja

Verzia 4.6

4.6.1

01.2013
 • prepracovaný design aplikácie
 • upravený algoritmus sťahovania aktualizácií
  • použitie HTTP protokolu namiesto FTP protokolu - odstránilo sa blokovanie niektorých firewallov
  • vyhodnotenie nutnosti sťahovania nielen porovnaním verzií, ale aj veľkostí jednotlivých súborov - podstatné urýchlenie aktualizácie
  • schopnosť Administrácie aktualizovať samu seba - súbory sú stiahnuté, pri spustení ktorejkoľvek inej aplkikácie sa Administrácia zaktualizuje
 • doplnky v Nastavení tohto počítača
  • možnosť nastavenia servera elektronickej pošty a odosielacej adresy pre automatizované odosielanie e-mailov bez použitia klienta elektronickej pošty
  • možnosť nastavenia používaného klienta elektronickej pošty (pre prípad, že nie je správne detekovaný automaticky systémom)