Pokladne

eKasa

Zákon ukladá podnikateľom povinnosť od 1. januára 2020 používať pokladnicu pripojenú na eKasu, server zriadený Finančným riaditeľstvom SR, pričom najskorší možný termín inštalácie a pripojenia je 1. apríl 2019.

Vzhľadom na krátku dobu na implementáciu je potrebné sa na túto zmenu predpripraviť.

Nie všetky typy momentálne prevádzkovaných zariadení je možné upraviť na pokladnicu pripojenú na eKasu.

ZOZNAM POKLADNÍC ELCOM, ktoré je možné upraviť na eKasa

 • Euro-50TE Cash
 • Euro-50TE Smart
 • Euro-50TE Medi
 • Euro-50T / TE Mini
 • Euro-150 Flexy
 • Euro-200T / TE / TX (tlačiareň MLT-289)
 • Euro-2100TE
 • Elcom EFOX

ZOZNAM POKLADNÍC ELCOM, ktoré nie je možné upraviť na eKasa

Jedna z požiadaviek, ktorú musí ON-LINE registračná pokladnica spĺňať je tlač čitateľného QR kódu na doklad. Túto požiadavku nie sú schopné splniť IHLIČKOVÉ TLAČIARNE, nakoľko nimi vytlačený QR kód nemá dostatočnú kvalitu. Nie je čitateľný. Z toho vyplýva, že pri fiškálnych tlačiarňach s ihličkovou tlačiarňou je okrem upgrade softvéru a doplnenia CHDú (chránené dátové úložisko) potrebné vymeniť aj tlačiareň.

ZOZNAM FIŠKÁLNYCH TLAČIARNÍ, u ktorých je potrebné vymeniť ihličkovú tlačiareň za termo tlačiareň

 • ELCOM EFox TM220U
 • ELCOM EFox Bixolon
 • VAROS FT4000 TM220

Ako si zabezpečíte úpravu Vašej pokladnice / kúpu novej pokladnice?

 • V prípade záujmu je potrebné odoslať predobjednávku na vybraný typ pokladnice alebo upgradovací balíček podľa výberu z tabuľky navrhovaných riešení.
 • Po prijatí objednávky bude vystavená zálohová faktúra na 60% z ceny objednaného tovaru, objednávka sa bude považovať za platnú až po úhrade zálohy.
 • Pre doplňujúce otázky nás neváhajte kontaktovať na tel.č 052 /7881571, alebo na emailovej adrese elall@elall.sk

NAVRHOVANÉ RIEŠENIA

Jestvujúca pokladnica
Navrhované riešenie
ELCOM EFoxRP80,ELCOM EfoxTM88, ELCOM Efox LK-T20/200
Euro 1000,Euro 2000,Euro 500,Euro 2500 - PRE PREDAJNE
Euro-50T/TE,Euro 1000,Euro 2000,Euro 500 - AMBULANTNÝ PREDAJ
Euro-50T/TE,Euro-100T/TE,Euro-200T/TE/TX (tlačiareň MLT-289),Euro-2100TE - UPGRADE NEVYKONÁVAME - ponúkame náhrady
Upgrade KIT
120 € + práca
Neponúkame