Prepočet odpisových plánov je vo voľbe Dlhodobý majetok - Prevod 2015:


V tabuľke sa zobrazí ponuka všetkých kariet majetku, ktorý ešte nie je doodpisovaný. Voľbou Upraviť, nastaviť správnu odpisovú skupinu a spôsob odpisovania a následne voľbou Uložiť je potrebné prejsť len tie karty, ktorých odpisovanie chcete zmeniť.


Prepočet odpisových plánov od 1.1.2015 je možný, len ak sú na všetkých kartách vykonané odpisy za rok 2014.