Novinky

Kontrolný výkaz a účtovanie 80% PHL

Ak platiteľ uplatňuje odpočítanie dane vo výške 80% podľa § 49 ods. 5 zákona o DPH pri kúpe pohonných hmôt, v časti B.3 uvedie základ dane a sumu dane v plnej výške a v stĺpci, kde je uvedená výška odpočítanej dane bude uvedených len odpočítanie dane do výšky 80%.Pre správne zaradenie takýchto dokladov je potrebné najprv vo voľbe Číselníky-Možnosti-DPH zaškrtnúť voľbu Uplatňuje sa len 80% z PHL.

Následne pri rozúčtovaní DPH z dokladu sa zadá plná výška základu a DPH a 80% ceny bude automaticky dopočítané - s možnosťou úpravy.