Elall 5.3 je komplexný informačný systém zabezpečujúci ekonomickú agendu firmy včítane vzájomne prepojených a spolupracujúcich podsystémov, implementovaný v prostredí Microsoft Windows. V systéme sú použité najnovšie technológie (prepojenie s produktami Microsoft Office, pripojenie na Internet s podporou webových služieb, prepojenie na poštové programy (Outlook, Outlook Express), export údajov i tlačových zostáv do rôznych formátov.

Systém je určený pre malé a stredné firmy. Je multifiremný a multipoužívateľský, podporuje spracovanie podvojného i jednoduchého účtovníctva v rámci jednej inštalácie programu. Nespornou výhodou je jednotné ovládanie obidvoch verzií programu, čo s obľubou využívajú účtovnícke firmy.

Systém ponúka všetky moduly potrebné pre riadenie ekonomickej agendy firmy s pravidelnou legislatívnou i funkčnou aktualizáciou prostredníctvom Internetu alebo inštalačných CD.

Ovládanie

Ovládanie všetkých aplikácií ELALL je jednotné. Na ovládanie sú použité ovládacie prvky, známe z ostatných aplikácií Windows, ovládanie je jednoduché a intuitívne prostredníctvom menu, nástrojovej lišty alebo pravým tlačidlom myši. Prehľadové okná (pozri obrázok) podporujú nasledujúce funkcie:

 • používateľská definícia zobrazených stĺpcov
 • jednoduché filtrovanie prostredníctvom zaškrtávačov v ľavej časti okna
 • vyvolanie ďalších filtrov z nástrojovej lišty
 • možnosť uloženia vytvoreného filtra do obľúbených
 • jednoduchá zmena triedenia klepnutím myši na hlavičku ľubovoľného stĺpca
 • sumarizácia vyfiltrovanej množiny údajov
 • rýchle vyhľadávanie a filtrovanie priamo z klávesnice
 • nastavenie veľkosti a umiestnenia okien, veľkosti a poradia stĺpcov, farby pozadia, použitého písma je uložené samostatne pre každého používateľa
 • podpora dizajnu Windows XP, Windows 9x i špeciálne Elall 3.7

Tlač dokumentov je podporovaná priamo z prehľadových okien, s rešpektovaním navolených podmienok z prehľadu. K dispozíci je vždy zoznam dostupných zostáv, patriacich k vybraným zobrazeným údajom.


Je možné:

 • nastaviť triedenie vo vybranej tlačovej zostave
 • u vybraných zostáv je možné navoliť názov tlačovej zostavy
 • všetky zostavy sú k dispozícii vo forme náhľadu
 • všetky tlačové zostavy je možné exportovať do vybraného formátu – podporovaný je formát DOC, XLS, HTML, XML, PDF
 • vygenerovaný súbor je možné vygenerovať i ako prílohu elektronickej pošty

Používatelia ocenia tlač účtovných výkazov a daňových priznaní priamo z programu do predvolených PDF formulárov, ktoré sú akceptované daňovými úradmi Odpadá nutnosť ručného vyplňovania tlačív.