ŠPECIÁLNE FUNKCIE

Špeciálna verzia programového systému pre riadenie servisu upravená pre kompletné spracovanie agendy súvisiacej so servisom fiškálnym pokladníc a príslušným výkazníctvom v súlade so zákonom. Všetky funkcie Riadenia servisu sú zachované, program je doplnený o nasledujúce funkcie:

 • Servisný list FP  - špeciálny formulár upravený pre účely sledovania fiškálnych zariadení - obsahuje informáciu o DKP a čísle fiškálnej pamäte servisovaného zariadenia
 • Typy opráv - vytvorené špeciálne typy opráv pre fiškálne zariadenia, s automatickým generovaním cenníkových položiek do súpisu vykonaných prác
  • Povinná údržba
  • Zmena, výmena FP
  • Uvedenie do prevádzky
  • Vyradenie z prevádzky
 • Ukončenie opravy fiškálneho zariadenia - program pri ukončovaní opravy požaduje
  • zadanie použitej fiškálnej plomby (je automaticky vyskladnená zo skladu)
  • zadanie čísla fiškálnej pamäte, ak je použitá
  • doplnenie kompletných informácií o fiškálnej pokladnici (sú použité pre účely hlásenia o použitých plombách)
 • Automatické zúčtovanie odberu a použitia prevzatých registračných plomb - program automaticky vygeneruje za vybrané obdobie kompletné tlačivo zúčtovania odberu a použitia prevzatých registračných plomb servisnou organizáciu v súlade so zákonom 289/2008 Z.z, so všetkými potrebnými náležitosťami  
 • Sledovanie termínov povinnej údržby - pri ukončovaní opravy je povinnosť zadať do systému termín nasledujúcej povinnej údržby zariadenia, čo umožňuje jednoduché fitrovanie zoznamu nadchádzajúcich servisných zásahov vo vybranom období s moňosťou ich plánovania, i upozorňovanie zákazníkov na povinnosť údržby napr. prostredníctvom e-mailu
 • Podpora fiškálnych pokladníc ELCOM
 • číselník typov pokladníc ELCOM - je súčasťou dodávky programu, číselník je aktualizovateľný prostredníctvom Internetu. Použitie originálneho číselníka typov umožňuje vyvolať priamo zo servisného listu :
  • používateľský manuál
  • servisný manuál
  • zoznam náhradných dielov
  • cenník náhradných dielov
 • číselník náhradných dielov ELCOM - aktualizovateľný číselník náhradných dielov ELCOM včítanie montážnych obrázkov, umožňujúci fitrovanie podľa typov pokladníc, s možnosťou priameho vytvorenia skladovej karty

Prezentácia k servisnému systému pre fiškálne pokladnice