Zmena sadzby DPH na skladovej karte 

  • jednotlivo úpravou sadzby na skladovej karte
  • dávkovo cez Funkcie -> Pomôcky -> Zmena sadzby DPH  

  • Nastaviť daňovú hladinu - v prípade zaškrtnutia slúži pre dávkovú zmenu daňovej hladiny na skladových kartách podľa nastavenej podmienky
  • Prepočet cien podľa daňových hladín - prepočítajú sa ceny na kartách podľa aktuálnych sadzieb daňových hladín - používa sa pri zmene daňových hladín na kartách, alebo v prípade zákonnej zmeny sadzby DPH pre daňové hladiny