Elall a SQL

Elall - SQL verzia

Navonok (graficky a spôsobom obsluhy) sú verzie DBF a SQL identické, rozdiel je len vo vnútornom spracovaní údajov a ich ukladaní. Je podporované i heterogénne prostredie, že niektorá agenda sa môže viesť na SQL údajoch a niektorá v DBF formáte v rámci jednej inštalácie aplikácie.

Skúsenosti s prevádzkou SQL aplikácie :

Výhody

 • pri veľkých objemoch údajov nedochádza k spomaleniu systému v závislosti od počtu pripojených staníc
 • zmena výkonu nie je závislá od objemu spracovávaných dát
 • citeľné zrýchlenie zápisu údajov v účtovníctve i sklade v prípade veľkého počtu spracovávaných údajov 
 • zrýchlenie zložitých výpočtov pri veľkých objemoch údajov
 • vysoká bezpečnosť a stabilita údajov - neexistujú problémy s porušením hlavičiek tabuliek, porušené indexy a podobne, havária pracovnej stanice nemôže spôsobiť porušenie dát na SQL serveri (v DBF formáte áno)
 • možnosť vzdialeného prístupu k údajom prostredníctvom Internetu aj prostredníctvom iných aplikácií (napr. cez web rozhranie)
 • podpora mobilných zariadení (PDA)
 • výkon systému je závislý hlavne od výkonu servera, na ktorom beží SQL a je menej závislý od výkonu pracovných staníc

Nevýhody

 • pri malých objemoch údajov a nesieťovej prevádzke spomalenie systému oproti klasickej DBF verzii - spracovanie údajov vo VFP sa javí rýchlejšie ako spracovanie MS SQL Serverom

Doporučenie

 • pri práci v sieti pri súčasnom pripojení cca 5 a viac počítačov a objemoch údajov v tisícoch záznamov jednoznačne doporučujeme prechod na SQL
 • pri práci na lokálnom počítači alebo v malých sieťach s malým objemom dát sa javí aplikácia pomalšou, preto prechod na SQL nie je potrebný (výhodou je len stabilita a bezpečnosť údajov)
 • pri požiadavke pre vzdialené pripájanie sa k údajom (napr. prostredníctvom mobilných zariadení - PDA, alebo webovej aplikácie) je prechod na SQL nutný