Novinky

Aktuality a tipy

Všeobecné

Mzdy a personalistika

 • Opravené vykazovanie odvodov uplatnených zo zdaniteľných príjmov na Potvrdení o zdaniteľnej mzde za rok 2019 pre zamestnancov, ktorým bola vyplatená 13. letná odmena.
  Zamestnancom, ktorí nemali vyplatenú ZM 284 - 13. Letná odmena - sa Potvrdenie nemení.
   

Evidencia majetku

 • Podpora pre úpravu daňových odpisov podľa legislatívnych zmien 2020
  • úprava zaokrúhľovania odpisov na eurocenty matematicky - je potrebné spustiť voľbu Prepočet odpisových plánov (Dlhodobý majetok -> Pomôcky -> Prepočet odpisových plánov)
  • doplnenie odpisovej skupiny 0
  • presun neodpisovaného majetku z odpisovej skupiny 0 do odpisovej skupiny 9
Pokladne
 • nutná výmena, alebo úprava pokladníce do 31.decembra 2019
 • ponúkame nové pokladnice s podporou eKasa a upgrade balíčky pre už používané fiškálne moduly
Všeobecné

Dochádzkový systém

 • Dochádzkový systém Elall určený na evidenciu dochádzky a spracovanie výstupov z tejto dochádzky priamo do mzdového systému.  Je riešený ako nadstavba mzdového systému, zoznam pracovníkov a všetky informácie o nich sú zdieľané so mzdami. Existuje aj samostatný dochádzkový modul, ktorý sa používa v prípade, že sa nepoužíva mzdový systém ELALL.

Ďalšie novinky v účtovnícte a v sklade

 • prepojenie s elektronickými váhami s protokolom CAS v predaji prostredníctvom dotykovej obrazovky
 • podpora tlače grafického loga na doklade z fiškálnych tlačiarní EFox
  • tlač grafického loga je potrebné zapnúť v detaile nastavenia registračnej pokladnice (určuje sa poradové číslo loga nahratého vo fiškálnej tlačiarni)
  • grafické logo je potrebné vložiť do pamäte fiškálnej tlačiarne EFox prostredníctvom servisného programu Elcom
Riadenie servisu

K dispozícii špecializovaná verzia Riadenia servisu so zameraním na servis fiškálnych pokladníc - zabezpečuje všetky zákonné povinnosti v zmysle zákona 298/2008 Z.z.    

E-shop

Podpora na vytvorenie internetového obchodu. Priame prepojenie a obojsmerná komunikácia so skladovým hospodárstvom.