Novinky

Aktuality a tipy

Evidencia majetku

Podpora pre úpravu daňových odpisov podľa legislatívnych zmien 2020

 • úprava zaokrúhľovania odpisov na eurocenty matematicky - je potrebné spustiť voľbu Prepočet odpisových plánov (Dlhodobý majetok -> Pomôcky -> Prepočet odpisových plánov)
 • doplnenie odpisovej skupiny 0
 • presun neodpisovaného majetku z odpisovej skupiny 0 do odpisovej skupiny 9
Všeobecné
 • Opravené vykazovanie odvodov uplatnených zo zdaniteľných príjmov na Potvrdení o zdaniteľnej mzde za rok 2019 pre zamestnancov, ktorým bola vyplatená 13. letná odmena.
  Zamestnancom, ktorí nemali vyplatenú ZM 284 - 13. Letná odmena - sa Potvrdenie nemení.
Pokladne
 • nutná výmena, alebo úprava pokladníce do 31.decembra 2019
 • ponúkame nové pokladnice s podporou eKasa a upgrade balíčky pre už používané fiškálne moduly
Všeobecné
 • Dochádzkový systém Elall určený na evidenciu dochádzky a spracovanie výstupov z tejto dochádzky priamo do mzdového systému. 
 • Je riešený ako nadstavba mzdového systému, zoznam pracovníkov a všetky informácie o nich sú zdieľané so mzdami.
 • Existuje aj samostatný dochádzkový modul, ktorý sa používa v prípade, že sa nepoužíva mzdový systém ELALL.
Riadenie servisu

K dispozícii špecializovaná verzia Riadenia servisu so zameraním na servis fiškálnych pokladníc - zabezpečuje všetky zákonné povinnosti v zmysle zákona 298/2008 Z.z.    

E-shop

Podpora na vytvorenie internetového obchodu. Priame prepojenie a obojsmerná komunikácia so skladovým hospodárstvom.