Novinky

Aktuality a tipy

Pokladne
  • nutná výmena, alebo úprava pokladníce do 31.decembra 2019
  • ponúkame nové pokladnice s podporou eKasa a upgrade balíčky pre už používané fiškálne moduly
Všeobecné

Dochádzkový systém

  • Dochádzkový systém Elall určený na evidenciu dochádzky a spracovanie výstupov z tejto dochádzky priamo do mzdového systému.  Je riešený ako nadstavba mzdového systému, zoznam pracovníkov a všetky informácie o nich sú zdieľané so mzdami. Existuje aj samostatný dochádzkový modul, ktorý sa používa v prípade, že sa nepoužíva mzdový systém ELALL.

Ďalšie novinky v účtovnícte a v sklade

  • prepojenie s elektronickými váhami s protokolom CAS v predaji prostredníctvom dotykovej obrazovky
  • podpora tlače grafického loga na doklade z fiškálnych tlačiarní EFox
    • tlač grafického loga je potrebné zapnúť v detaile nastavenia registračnej pokladnice (určuje sa poradové číslo loga nahratého vo fiškálnej tlačiarni)
    • grafické logo je potrebné vložiť do pamäte fiškálnej tlačiarne EFox prostredníctvom servisného programu Elcom
Riadenie servisu

K dispozícii špecializovaná verzia Riadenia servisu so zameraním na servis fiškálnych pokladníc - zabezpečuje všetky zákonné povinnosti v zmysle zákona 298/2008 Z.z.    

E-shop

Podpora na vytvorenie internetového obchodu. Priame prepojenie a obojsmerná komunikácia so skladovým hospodárstvom.