Kompatibilita Windows XP -> Windows 10
Zapracované legislatívne zmeny
Vzdialená podpora a poradenské služby
Aktuality a novinky
5.3.2.1
Účtovníctvo
 • doplnené daňové priznania za rok 2020 :
  • k dani z príjmov fyzickej osoby typ A DPFOAv20
  • k dani z príjmov fyzickej osoby typ B DPFOBv20
  • k dani z príjmov právnickej osoby typ DPPOv20
 • všetky daňové priznania podporujú export do PDF formulárov a export vo formáte XML do aplikácie eDane Finančnej správy SR. Daňové priznania sú prístupné len pre používateľov s licenciou aktualizovanou na verziu 5.4
Účtovníctvo
5.3.3.0
Mzdy a personalistika
 • Od 01.01.2021 sa mení minimálna mzda na 623,00 €/mes., hodinová 3,580 €/hod.
 • POZOR od 01.01.2021 sa zmenil výpočet minimálnych mzdových nárokov. Už to nie je násobok minimálnej mzdy v príslušnom stupni náročnosti práce.
 • Od 01.01.2021 sa mení nezdaniteľná časť základu dane na sumu 375,95 €/mesiac.
 • Od 01.01.2021 sa mení suma daňového bonusu na sumu 23,22 €/mesiac.
 • Od 01.01.2021 sa mení maximálny vymeriavací základ pre odvod poistného do Sociálnej poisťovne 7 644 € mesačne.
 • Od 01.01.2021 sa mení maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie z dividend 65 520 €.
 • Od 01.01.2021 sa mení maximálny denný vymeriavací základ pre náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti na 71,8027 €.
 • Od 01.01.2021 sa mení maximálna suma mesačného príjmu  731,64 €  zamestnanca, ktorý bol evidovaný na úrade práce a v roku 2021 nastúpi do prac. pomeru.
 • Nové tlačivo "Žiadosť o ročné zúčtovanie dane " za rok 2020.
 • Upravené príplatky ZM 230,231,224,244,225,227 odpojenie od minimálnej mzdy ale budú ustanovené pevnou sumou priamo v Zákonníku práce.
 • Pomocná štatistiská zostava pre projekt Prvá pomoc (rozčlenenie na muži, ženy a vek).
 • Upravené tlačivo Ročné zúčtovanie dane za rok 2020.
Mzdy a personalistika
5.3.3.5
Skladové hospodárstvo
 • podpora pre prácu s výrobnými číslami a veľkosťami v prijatých objednávkach  - je potrebné zapnúť v type objednávky sledovanie podľa kľúča  
 • podpora pre prácu s veľkosťami v prijatých objednávkach z internetového obchodu - je potrebné zapnúť v type objednávky sledovanie podľa kľúča  
Skladové hospodárstvo
5.3.1.1
Evidencia majetku
 • Podpora pre úpravu daňových odpisov podľa legislatívnych zmien 2020
  • úprava zaokrúhľovania odpisov na eurocenty matematicky - je potrebné spustiť voľbu Prepočet odpisových plánov (Dlhodobý majetok -> Pomôcky -> Prepočet odpisových plánov)
  • doplnenie odpisovej skupiny 0
  • presun neodpisovaného majetku z odpisovej skupiny 0 do odpisovej skupiny 9
 • Možnosť zrušenia vyradenia karty v prípade už vyradeného majetku
Evidencia majetku
5.1.2.1
Riadenie servisu
 • nový režim Požiadavky na opravy, ktorý umožňuje :
  • sledovanie prijatých požiadaviek na opravy, ktoré môžu byť prijímané telefonicky, alebo prostredníctvom aplikácie na webových stránkach, ktorá umožňuje zadanie priamo žiadateľom z domáceho prostredia
  • vytvorenie servisného listu priamo z požiadavky
  • v prípade opravy u zákazníka prehľad o časových požiadavkách s možnosťou vytvorenia plánu návštev
 • komunikácia SAMSUNG
  • odosielanie údajov o prepravcovi v prípade PickupService - je potrebné v údajoch o preprave nadefinovať kategóriu prepravcu (v detaile prepravy) kvôli správnemu exportu do I-GSPN
  • doplnená funkcionality pre dávkové odosielanie spotreby materiálu zo zákaziek do OFS (Funkcie ->Spotreba materiálu SAMSUNG OFS)
Riadenie servisu
5.3.11
Administrácia
 • registrácia programu pomocou aktivačného kľúča, ktorý je doručený emailom alebo nadiktovaný telefonicky. Nie je potrebné inštalačné CD
 • podpora aktivačného kľúča aj pri prenose licencie na iný počítač
Administrácia
Medzi našich zákazníkov patria
A.S.E.A., s.r.o.
ACOM PP, s. r. o.
AE Servis
Aletea
Allium - zdravá výživa
AV i servis, s.r.o.
Avpro, s.r.o.
BEFARE 1 s.r.o.
D & D, spol. s r.o.
DIAMON, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
DRINKS Slovakia s.r.o.
DSI Slovakia spol. s r. o.
Dúšan Krnáč DKSB
EKOJEN, s. r. o.
Elis s. r. o.
ENERGYR spol. s r. o.
golf international s.r.o
HIROPRO, spol. s r.o.
Hospol elektro spol s r.o.
Ing. Dušan Sichrovský ADUS
interservis
IVANKO Slovakia, s.r.o.
K - SUPRA, s.r.o.
Klenoty79
Kvety Tatry
Lumi Tatry Slovakia, s.r.o.
Mäso-Tatry, s.r.o.
MÄSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o.
MIPA Autolack s.r.o.
PEBEK spol. s r. o.
Qatro s.r.o.
Rami Electronic s.r.o.
S.T.S. s.r.o. SLOVAKIA POPRAD
SEGAT s.r.o.
SERVIS ABC s.r.o.
SETEZA ELEKTRO, spol. s r.o.
Sirius servis elektroniky s.r.o.
SYNOT W, spol. s r. o.
T.V.A. Servis s.r.o.
TATRAGLOBAL, s.r.o.
THYMOS, spol. s r.o.
TV-AV ELEKTRONIC s.r.o.
TVS SERVIS
VIDEO klinik, spol. s r.o.
Viliam Šlank – ELSPO Elektroplyn servis
Viva elektroservis
Vladimír Majerčák - MEGAS SPOL.