Mobilné zariadenia

Skladové hospodárstvo komunikuje aj s mobilnými zariadenia (PDA) na platforme Android.

 

Mobilné zariadenia slúžia pre efektívne prácu priamo v sklade a umožňujú skenovaním :

  • vytváranie nových dokladov (príjemky, výdajky, prevodky)
  • inventarizácia položiek
  • potvrdzovanie vytvorených dokladov (napr. objednávky)
  • doplňovanie EAN kódov do skladových kariet
  • doplňovanie farieb do skladových kariet

Komunikácia skladového systému s mobilnými zariadeniami prebieha prostredníctvom WiFi siete, položky je možné skenovať aj mimo dosahu WiFi s dodatočným odoslaním do skladového systému.