ÚčtovníctvoČíselníky

V okne Číselníky sa nastavujú základné parametre pre chod účtovníctva. Nastavenia zásadne ovplyvňujú celý chod programu a treba ich upraviť podľa potrieb firmy. Nastavenia sú centralizované pre všetky funkcie programu v jednom okne, ktoré sa spúšťa z ponuky podľa obrázku.

Záložka Číselníky

Hlavné nastavenia popisujú nasledujúce kapitoly: