Prihlásenie do systému

Programové vybavenie ELALL vo verziách 5.x vyžaduje povinné prihlasovanie sa do programu. Každý používateľ má pridelené prihlasovacie meno, ktoré musí zadať pri vstupe do programového vybavenia - pozri obrázok:

Prihlásenie

 

Po zadaní mena a prípadného hesla (heslo nie je povinné, používateľ si ho môže zmeniť v režime Zmena hesla, alebo ho môže zmeniť administrátor v administrácii systému v detaile používateľa) systém skontroluje prístupové práva používateľa a na základe ich vyhodnotenia rozhodne, či používateľ môže vstúpiť do programu. Môžu nastať nasledujúce prípady :

  • Meno používateľa nie je registrované - používateľ používa prístupové meno, ktoré programové vybavenie nemá zaregistrované. Je potrebné upraviť a skúsiť znovu.
  • Nesprávne heslo - nesprávne zadané heslo používateľa. Program zatiaľ nekontroluje počet zadaní nesprávneho hesla a nezablokuje používateľa
  • Nepovolený prístup do aplikácie - meno i heslo používateľa sú správne, prihlásený používateľ však nemá prístup do vybranej aplikácie, i napriek tomu, že v systéme je registrovaný
  • Nepovolený prístup k žiadnej firme - meno i heslo používateľa sú správne, prihlásený používateľ má prístup do vybranej aplikácie, ale nebol mu povolený prístup k žiadnej spracovávanej firme. V detaile spracovávanej firmy  je nutné povoliť používateľovi prístup. V prípade, že je nainštalovaných viac spracovávaných firiem, v zozname sa zobrazia iba tie, ku ktorým má používateľ povolený prístup

Po kladnom vyhodnotení prístupu sa používateľovi objaví tlačidlo "Štart", v prípade, že má prístup k viacerým spracovávaným firmám, otvorí sa mu zoznam firiem, do ktorých má prístup (ako na obrázku dole) a po výbere firmy sa uvoľní tlačidlo "Štart", ktorým sa spustí vybraná aplikácia.

Prihlásenie - výber firmy