Inštalácia a prvé spustenie

Inštalácia programového vybavenia ELALL pre Windows prebieha pomocou štandartnej inštalačnej procedúry firmy Microsoft. Inštalačný balík je možné stiahnuť z www.elall.sk/demo.

Samotná inštalácia priebieha prostredníctvom sprievodcu inštaláciou, ktorého postupnosť dokumentujú nasledujúce obrázky:

Súhlas s licenčnými podmienkami

Po potvrdení súhlasu s licenčnými podmienkami a spustení voľby Ďalej, sa ukáže nasledujúce okno:

Voľba zložky (adresára), do ktorej sa programové vybavenie nainštaluje. Keď nesúhlasíte s prednastavenou voľbou, inú zložku nastavíte stlačením tlačidla "Prechádzať...."

Po spustení voľby Ďaľej, sa ukáže nasledujúce okno, kde je možné povoliť automatické vytvorenie ikony programu na ploche.

Po spustení voľby Ďalej, sa ukáže nasledujúce okno, kde si môžte skontrolovať predchádzajúce nastavenia. Inštaláciu spustíte tlačidlom Inštalovať.

 Pri bezkonfliktnej inštalácii je táto ukončená hlásením o jej úspešnom dokončení.

SPUSTENIE PROGRAMU

Po tejto operácii je programové vybavenie ELALL nainštalované vo Vašom počítači. V prípade, že ste pred dokončením inštalácie označili možnosť Spustiť aplikáciu Elall sa vám program po ukončení spustí. Ak nie, spustíte ho cez ikonu na ploche, alebo cez súbor elall.exe v adresári, ktorý ste si zvolili pri inštalácii.

Po prvom spustení programu sa Vám otvoria dve možnosti

Registrovať neskôr - v prípade, že máte záujem o mesačnú skúšobnú licenciu

Registrácia licencie

Zaregistrovať teraz -  v tomto prípade budete požiadaný o vyplnenie aktivačného kľúča pre vašu licenciu - ktorý vám zašleme emailom, alebo vám ho nadiktujeme po telefóne - po jeho zadaní si skontrolujte údaje. Licenciu aktivujete tlačidlom "Aktivovat".

Aktivačný kľúč

Pokračujte tlačidlom Ďalej.

V ďalšej fáze je potrebné vypísať základné údaje o 1. spracovávanej firme - meno firmy, meno zložky (adresára), do ktorého budú vytvorené údaje tejto firmy a vybrať druh spracovávaného účtovníctva. Na základe týchto informácií je v počítači vytvorená zložka s databázovým kontajnerom uvedenej firmy. Ostatné údaje o spracovávanej firme sa doplnia po spustení zaregistrovaného programu.

Údaje k prvej firme

Poslednou informáciou, potrebnou k úspešnému štartu programového vybavenia, je zadanie informácii o jednom z budúcich používateľov. Programové vybavenie Elall pre Windows vyžaduje prihlasovanie. Každý používateľ je identifikovaný menom (USERNAME) a popisným (plným) menom, ktoré sa používa napríklad pri tlači dokladov. Pri prvom spustení je vytvorený jeden používateľ s právom administrátora a plným prístupom do inštalovanej aplikácie. Ďalších používateľov je potrebné vytvoriť v programe v module Administrácia.

Prvý používateľ

Po úspešnom ukončení registrácie (Oznam "Registrácia programu bola úspešne ukončená") po spustení programu naskočí prihlasovací formulár Elall pre Windows, v ktorom je potrebné zadať prihlasovacie meno a heslo (toto sa môže zadať vo voľbe Administrácia). Ak sú údaje o používateľovi v poriadku, je spustená aplikácia.

úspešná registrácia

Aktualizácia cez modul Administrácia

Po inštalácii je potrebné ešte spustiť aktualizáciu ktorá zaktualizuje nainštalované aplikácié najnovšími verziami z internetu. Sprievodca inštaláciou neobsahuje vždy úplne najnovšie verzie, jeho cieľom je vytvoriť inštaláciu na cieľovom disku a zaregistrovať príslušné komponenty do systému Windows.

Návod na aktualizáciu nájdete tu.

Inštalácia na sieťových staniciach

Programové vybavenie ELALL je sieťovou aplikáciou. Pre správne spúšťanie je potrebné zabezpečiť - zdieľanie disku alebo adresára, na ktorom je programové vybavenie inštalované.

Pri sieťovej inštalácii je potrebné na sieťovej stanici vykonať nasledujúce

  • je potrebné spustiť Inštaláciu podporných knižníc
  • vytvoriť zástupcov na ploche pre spúšťanie jednotlivých aplikácií z adresára na serveri (hlavnom počítači, kde je umiestnený  program)