Systém

Záložka - systém

V ponuke Systém sú k dispozícii funkcie, spoločné pre všetky aplikácie. Táto ponuka je identická vo všetkých aplikáciách, nie všetky položky sú prístupné všetkým používateľom v závislosti od ich prístupových práv.