E-shopZákladné nastavenia - Eshop

Sú dve možné cesty akými sa dostanete k nastaveniam e-shopu

  • Číselníky --> Internetový obchod --> Komunikácia --> Detail --> Stiahnuť nastavenie
  • Číselníky --> Možnosti --> Internetový obchod --> Upraviť --> Stiahnuť nastavenie

  • Typ eshopu - špecifikuje ktoré nastavenia bude možné meniť
  • - otvorí formulár s ďalšími nastaveniami
  • Odosielať stavy skladu - Umožnuje zvoliť sklady, ktorých stavy budú prezentované na eshope. Predvolený je súčet všetkých skladov evidovaných v informačnom systéme.
  • Nového odb. zaradiť do skupiny - Voľba skupiny partnerov do ktorej bude zaradený nový zákaznik v prípade, že vyplní na eshope pri objednávke IČO a nebude ešte evidovaný v informačnom systéme.
  • Predvolená cenová úroveň pre anonymný prístup - cenová úroveň pre používateľov eshopu ktorí nie sú evidovaní v informačnom systéme, alebo nemaju nastavenú vlastnú cenovú úroveň