Tlač odberateľských faktúr sa uskutočňuje priamo pri zadávaní faktúry:

 Pred tlačou odberateľských faktúr je potrebné vyplniť číslo dokladu., číslo faktúry, odberateľa a dátumy. Cenu nie je nutné zadávať (hlavne, keď  faktúra obsahuje viac položiek), po vytlačení faktúry a ukončení režimu tlače faktúry, sa vyplní automaticky aj s rozúčtovaním DPH.

Po potvrdení voľby Tlače faktúry sa dostaneme do režimu tlače faktúr, kde sa vyplní názov položky, merná jednotka, sadzba DPH, množstvo a jednotková cena (bez DPH alebo s DPH podľa nastavenia vo voľbe Možnosti tlače). Ďalší riadok v prípade viacerých položiek sa pridáva klávesou +,  alebo kliknutím na Nový+.

Súčet je vypočítaný automaticky. Texty pred položkami a za položkami je možné si predvoliť a podľa potreby vyberať.

Voľbu Ľubovoľný text použijeme, keď nevyplňujeme jednotlivé položky, ale píšeme nejaký súvislý text - ako na písacom stroji. Vtedy sa údaje  aj súčty vypisujú ručne, len hlavička faktúry je vyplnená automaticky.

Potom faktúra vyzerá nasledovne: