ÚčtovníctvoZadávanie JÚ - konverzia 2013

V súvislosti so zmenou v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve, ktoré nadobúda platnosť od 1. 1. 2013 - nové členenie výdavkov, je potrebné pri účtovnej uzávierke roku 2012 vyplniť prevodový mostík zo znakov pre doterajšie členenie na znaky pre nové členenie výdavkov:

V prípade, že účtovná uzávierka bola vykonaná a účtovné obdobie 2013 je už otvorené, konverziu znakov treba vykonať cez voľbu Zadávanie - Konverzia výdavkov 2013: