LLarik ISkasa + EPSON TM-T20III, LLarik ISkasa + EPSON TM-T88V   

Cena aktualizácie: 60,-€ bez DPH / pokladnica do 15.6.2022

Cena aktualizácie: 70,-€ bez DPH / pokladnica po 15.6.2022

K úspešnej aktualizácii je nutné, aby sme mali k dispozícii VPN IP adresu jednotlivých pokladníc (je to číslo, ktoré pokladnica vytlačí na štítok, pri každom štarte). Predpokladaná dĺžka upgradu je 15 minút. Vzhľadom nato, že upgrade musíme vykonať v súčinnosti s výrobcom pokladníc, potrebujeme aby ste nám zaslali dátum a čas, kedy bude možné upgrade vykonať.

Čas prosíme stanoviť medzi 7.00 - 17.00.