E-shopSkladové skupiny

Číselníky -> Skladové skupiny

Pri tvorbe skupín vám odporúčame držať sa pri číslovaní skupín systému, ktorý využíva kombináciu písmen abecedy. To znamená, prvá úroveň skupín bude napríklad od A - Z, podskupiny prvej skupiny budú AA,AB,AC.Podskupiny skupiny AA budú AAA, AAB, AAB a tak ďalej. Vyhnete sa tak problému duplicity, ku ktorej môže dôjsť pri prekročení desiatich skupín rovnakej úrovne, keby ste využívali čísla.

skladové skupiny

Publikovať na internete - v prípade, že je označené skupina je odosielaná na eshop (zobrazí sa aj vo výbere na skladovej karte)

- administrácia skladovej skupiny na eshope (nastavenie, zobrazenie, prezentácia)

- v tomto okne je možné nastaviť, ktorí používatelia budú mať prístup na eshope k danej skupine

Oprávnený používatelia